Mindcell Nedir?

Mindcell Excel'e benzeyen ancak 7 boyutlu bir düşünce sistemi öneren bir hesap tablosu programmıdır.

Mindcell sayısal ve sözel her türlü bilgiyi (görünüş formatları ile) saklayabilir. 7x7=49 farklı düzlemde bilgileri işler.

Normal programlarda bilgi girilir. Daha sonra organize edilerek okunur. Örnek olarak bir okul için öğrenciler, dersler ve isimlerin ayrı tablolarda tutulduğu bir veritabanı düşünelim. Notlarla ilgili bir rapor almak için SQL cümleleri ile öğrenciler, dersler ve notlar arasında ilişki kurmak gerekir. Örneğin kimin, ne zaman, hangi sınavdan, hangi notu aldığını öğrenmek için ona göre bir SQL cümlesi yazmanız gerekir. 

Mindcell'de ise bilgi kim, ne zaman, hangi ders seçenekleri işaretlenerek girildiği ve otomatik olarak liste ağacı oluştuğu için, direk o bilginin kayıtlı olduğu sayfaya ulaşır ve üzerinde istediğiniz hesapları yapabilirsiniz.

Bilgiye farklı bakış açıları ne demektir? Örneğin "Kim" bir açıdır. "Kim, Nerede" başka bir açıdır. "Nerede, Kim" ise yine başka bir açıdır. Bundan hereketle, 7 adet temel sorgu kelimemiz olduğuna göre (kim, nerede, ne zaman, nasıl, ne, niçin, hangi) ve "kim, nerede" ile "nerede, kim" farklı açılar olduğuna göre, permutasyon kullanarak 7!=5040 ayrı bakış açısı mevcuttur. Yani tek bir datayı 5040 farklı şekilde otomatik olarak sorgulayabilirsiniz. 

Mindcell bir hesaplama programıdır. Bir hesap programından beklenen formüller (toplama, çıkarma, sin, cos...) ve özellikler Mindcell'de mevcuttur. Bilgiye ulaşmak için bilginin organizasyonunda çok boyutlu düşünce gerektiren, karmaşık uygulamalarla  anlaşılabilecek farklı bir yaklaşım biçimi sunar.

Mindcell'in temel düşünce yapısının gelişiminde askeri bir emrin tam anlaşılması için kullanılan "kim, nerede, ne zaman, nasıl, neden, niçin, hangi" soruları bir esin kaynağıdır.

Bilginin saklanma amacı ihtiyaç duyulduğunda ulaşmaktır. O zaman bilgi kaydedilirken parametrelerin kesişme noktası yada belirttiği noktaya kaydedebiliriz. Tekrar ona ulaşmak istediğimizde bu parametrelere göre ulaşırız. İnsan dilini veya insanın gündelik düşünce biçimini kullaranak bilgiler arşivlendiği için, yine aynı sorularla bilgilere ulaşılır. 

Veri girişi nasıl yapılır?

  • Model tasarlanır
  • Mindcell 7 adet soyut boyut verir. Yapılması gereken bu boyutları isimlendirmektir. En güzel örnek: "Kim, Nerede, Ne Zaman, Ne, Neden, Hangi, Nasıl"
  • Modelleme yapıldıktan sonra veriler o modele göre girilir. Sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı türde veri girilebilir. Mindcell 7 boyutlu bir kelime işlemci, bir veritabanı ve bir hesap tablosunun birleşimidir. Bütün veriler tanımlarına uygun yerlerde tek dosyada dururlar. Dolayısı ile bilgi üzerinde tam kontrol sağlanır. Örneğin günlük yazılarınız, notlarınız, araştırma yazılarınız ve her türlü sayısal hesap bilgileriniz organize olarak girilmiş bir şekilde dosyada saklanır. 
  • Veriler girilirken sorgulara göre girildiği için dosyada sorgulanmış, diğer bir ifadeyle kavranmış olarak durur. İhtiyaç duyulduğu zaman Mindcell'i çok az bilen biri bile doğru bilgiye anında ulaşır.

Veri nasıl sorgulanır?

  • Mindcell'e veri girişi ilişkili olarak yapıldığı için sorguya gerek duymadan bilgiye ulaşırsınız. Tek ekranda 7 alan ile ilgili bilgiyi görebilirsiniz.
  • Treeview içinde 5040 farklı dosyalama sistemi ile bilgilere ulaşılır
  • Her veri sorusu için otomatik rapor sayfaları oluşturulabilir
  • Listview ile zamana göre, konulara göre, sayısal değerlere göre listeler oluşturulabilir
  • Veriler arasında hiyerarşik yapı kurulabilir. Örneğin günlük hesaplar gruplandırılarak haftalık bir üst hesap grubu oluşturulabilir. Haftalık hesap grupları aylık ve yıllık üst hesap tabloları oluşturabilir. Bu katmanlı yapıda en alttaki tek bir gündeki değişim tüm üst gruplara yansır. Bu yapı network üzerinde de geçerlidir. Yani A bilgisayarında gün üzerinde meydana gelen değişim, B bilgisayarında yıllık tabloya anında yansır. Bu 7 boyutlu formül tabanlı çalışma sayesinde gerçekleşir.

Mindcell Kullanım Kılavuzu

Mindcell'in Felsefesi

Tabiattaki entropiye rağmen canlılık devam etmektedir. Bunu sağlayan kuvvet nedir? Biz bunu sağlayan kuvvetin 4 temel kuvvet gibi bir kuvvet olduğuna inanıyoruz. (4 temel kuvvet: Çekim Kuvveti, Nükleer Kuvvet, Magnetik Kuvvet, Zayıf Kuvvet) Dolayısı ile 4 temel kuvvete 1 kuvvet daha ekliyoruz. Canlılığı sağlayan kuvvet. Canlıların temel birimi hücre (Cell) olduğu için bu kuvvete biz "Cell" adını verdik. 

Ancak bir 6. kuvvetin de varlığına inanıyoruz. Bu, tabiattaki kanunların zamandan ve mekandan bağımsızlığını sağlayan bir kuvvettir. Uygarlığı bu noktaya getiren kuvvet te bu kuvvettir. Buna biz "Akıl" (Mind) kuvveti diyoruz. 

Mindcell ise "Akıl" ve "Hücre" kuvvetlerinin birleşimidir. 

Mindcell.org'un Amacı

Mindcell.org'un amacı Mindcell programını tanıtmanın yanında, matematiğin gelişimine katkıda bulunmak ve Mindcell düşünce biçimini yaygınlaştırmaktır.

   
   
 

Copyright © 2006 Mindcell.org