Tor kullanma kılavuzu

Tanım: Güvenlik yazılımı

Açıklama: Değerli bilgilerin internet ortamında her zaman kötü niyetli insanların eline geçme ihtimali vardır.  Herkesin başkasının eline geçmemesi gereken kendine özel veya güvenli bir şekilde iletmesi çok önemli bilgileri vardır.

Programın özelliği: Bu programın kullandığı matematiksel yöntemle şifrelenen bilgiyi çözmek imkânsız gibidir.

a-) Aynı veri aynı parola ile şifrelendiğinde her defasında rasgele olarak üretilen çıktı oluşturur. Rasgele veri, zamana, bilgisayara ve şifrelenecek dataya göre değişkenlik gösterir.   

b-) Her şifrelenmiş veri her parola ile açılır. Veri, içinde şifre bilgisi içermez.  Doğru bilgiyi ancak doğru şifre ile ulaşılır. A bilgisi X şifresi ile gizlendiğinde B verisi elde edilir ve B verisi Y şifresi ile açılırsa C bilgisine ulaşılır. X kadar gidilen yol Y kadar geri gelmiş ve başka bir bilgiye ulaşılmıştır. Metin uzunluğu kadar bir şifre ile kitlenen bir veri bütün olasılık denense bile gerçek metin bilinemez ancak geri açılan mantıklı veri arasında tahmin edilir. 

c-)  Şifrelenmiş veriyi orijinal veriye dönüştürmek için çok yüksek miktarda işlem gerektiril bu yüzden rasgele şife denemsi ile çözüm çok zordur. Parolanın doğru olduğundan emin olmak için denenen şifrelerden anlamlı metinler arasında karşılaştırma yapmak gerekli.  A1, A2, A3 bilgisi X şifresi ile gizlendiğinde B1, B2, B3 verisi elde edilir ve B1, B2, B3 verisi Y şifresi ile açılırsa C1, C2, C3 bilgisine ulaşılır. C1 ve C2 anlamlı metin olsa bile C3 anlamlı olma olasılığı düşüktür. Y doğru şifre olmadığı anlaşılır. Böyle bir sonuç elde etmek orta büyüklükteki bir şifreyi kırmak için bile çok miktarda bilgisayarın uzun süre çalışmasını gerektirir. Bilginin ömrü ve değeri bunu yapmağa çoğu zaman değmeyecektir.     

e-) Dünyanın en güçlü istihbarat kurumları kriptoyu kırmalar bir yana algoritmanın nasıl çalıştığını anlamalar bile imkansız gibidir. 

 Programın kullanımı

1-) Metin editörü kullanarak

2-) Copy Paste yolu ile

3-) Dosyaları şifrelemek için

1-) Metin editörü kullanarak ( Use Memo )

 

Bilgi metin editöre yazılır. (Password)  Şifre girilir.  Encrypt Text Editor Düğmesine tıklanır.

Bilgi şifrelenir. Metin editöründe ve Tor.txt dosyası olarak şifreli mesaj oluşur.  Metin kopyalanıp istenen yere yapıştırılır yada Tor.txt dosyası kullanılır. Örneğin mail eklentisi olarak gönderilir.

1 Yol: Şifreli mesajı açmak için ise  (Password)  Şifre girilir.  Şifreli metin bulunduğu ortamdan kopyalanıp Text editörüne yapıştırılır. Decrypt Text Editor Düğmesine tıklanır. Şifre doğru ise Metin çözümlenecek ve Text editöründe görünecektir.

2: Yol: Şifreli mesajı açmak için ise  (Password)  Şifre girilir.  Text editörün içi boş ise ve Tor.txt dosyası Tor.exe nin bulunduğu klasörün içinde ise Metin çözümlenir ve Text Editörüne yazılır.

2-) Copy Paste yolu ile ( Use Board )

Örneğin bir özel yerden metin kopyaladık.

(Password)  Şifre girilir. Encrypt Copy Paste düğmesine tıkla. Metin şifrelendi. 

 

Başka bir yere yapıştır. Şifreyi bilenler Tor yazılımı kullanarak metini açıp ne yazdığını öğrenebilir.

Metin Kopyalandı.

(Password)  Şifre girilir. Decrypt Copy Paste düğmesine tıkla. Metin açıldı. 

Mail gibi herhangi bir yere yapıştır açık mesajı gör veya gönder.

Burada amaç bir metni umuma açık ortamda yayınlamak ve yalnızca şifreyi bilenler ne yazdığın öğrenmesi.

Önemli bir bilgiyi mail atarken de kullanılır ya da bir dosyanın içinde de önemli bilgi saklamak içinde.

 

3-) Dosyaları şifrelemek için ( Use File )  

Herhangi bir şekilde üretilen dosyaların şifrelenmesi ve orijinal dosyanın yok edilmesi gerektiğinde veya çok değerli bilgi içeren dosyaların ilgili birimlerle paylaşılması esnasında kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için kullanılır.

(Password)  Şifre girilir. Encrypt File data dosyasına tıkadığında klasör açılır. Şifreleme istenen dosyaların bulunduğu alana ulaşılır. Tek bir dosya seçilirse o dosya adında şifreli dosya oluşur. Çoklu dosya seçilirse kaydetme penceresi açılacaktır. Kaydetmek istediğiniz dosya yolu ve dosya ismin verilir. O isim altında tek dosya halinde şifrelenmiş bir şekilde kaydedilir.

Şifrelenmiş haldeki dosyadan açılan orijinal dosyalar aynı klasöre kopyalanacaktır. 

1-      Yol: (Password)  Şifre girilir. Decrypt File data düğmesine tıklandığında dosya açma penceresi görünür. İlgili klasör gidilir ve açılacak dosya işaretlenir. Aç düğmesine basılırsa şifrelenmiş dosyaların bulunduğu alana orijinal dosyalar kopyalanır.

2-      Yol: Şifreli dosyaya çift tıklanır. Tor.exe işaretlenir. Program tarafından şifre bilgisi istenir. Doğru şifre girilirse ilgili klasöre dosyalar çözümlenerek kopyalanır. 

 

Hide password

Şifre görünüyorsa bilgisayar kayıt defterine password, Program kapatıldığında şifreli bir şekilde kaydedilir.  Her zaman şifre girmeye gerek kalmaz. Başka bilgisayar bu programı kullansa bile o şifreye çözemez çünkü donanımdan da bazı veriler alarak şifrelenmiştir.